CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT
 
 

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER

En tidlig indsats er alfa og omega, hvis der opstår besvær med at klare det daglige arbejde – hvis belastning træder i stedet for trivsel og arbejdsglæde.
Relevant viden og støtte til medarbejder, leder og andre nøglepersoner kan bidrage til at genskabe balance mellem helbred og arbejdsliv.

Tværfaglig konsulentbistand
Tilbud om rådgivning og koordinering, i situationer hvor en medarbejder af helbredsmæssige grunde ikke kan varetage sit job.
Afhængig af problemstillingen inddrages en eller flere af CAF’s fagligheder til konsulenttakst.

Abonnement
Dette tilbud henvender sig til virksomheder, der kan se fordelen ved, at enhver leder og ansat kan rette henvendelse direkte til CAF.
Gør man som virksomhed ofte brug af CAFs tværfaglige konsulentbistand som enkeltydelse, er der økonomisk gevinst ved at tegne abonnement på CAF.

Abonnementsydelsen omfatter
• Rådgivning, støtte og praktisk vejledning om arbejdsfastholdelse fra CAFs social-/arbejdsmarkedsfaglige konsulenter, arbejdsmediciner og/eller fysioterapeut alt
efter situationens karakter.
• Formulering af en fælles plan for en holdbar arbejdsmæssig løsning og koordinering af de forskellige involverede aktørers indsatser.
• Tilbud om assistance fra CAFs tværfaglige team ved møder på arbejdspladsen.

Tilkøb til abonnementsydelsen
• Fysisk træning på hold + varmtvandsbassin efter behov.
• Samtaler med arbejds- og smertepsykolog.

Indsatser for hele eller dele af arbejdspladsen
Igangsættelse af initiativer til brug for trivsel eller andre sundhedsfremmende tiltag.

CAF's tværfaglig rådgivning - balance mellem helbred og arbejdsliv >

Kontakt CAF for yderligere info om priser og tilbud.

 
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Socialmedicinsk Enhed Frederiksberg Hospital  Nordre Fasanvej 57, Vej 8, Opgang 2, 2. sal 2000 Frederiksberg  Tlf. 38 64 98 00 Sidste opdatering 27.02.15