CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT
 
 

TILBUD TIL JOBCENTRE OG FORSIKRINGSSELSKABER

En tidlig indsats er alfa og omega. At være sygemeldt øger risikoen for at blive mere syg og tabe troen på, at man bliver rask og kan arbejde igen. Personer der har være udenfor arbejdsmarkedet i længere tid p.g.a helbredsproblemer kan have tilsvarende svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet igen.
 
Til brug for at skabe en sammenhængende opfølgning og som grundlag for en tidligere og håndholdt indsats, tilbyder CAF's tværfaglige team :

Hurtig, tværfaglig udredning – en status
Relevante fagligheder fra CAFs tværfaglige team og besøg på arbejdspladsen inddrages i vurderingen af borgerens helbreds- og arbejdsmæssige situation.
Vi udarbejder en beskrivelse og vurdering, der peger på muligheder og løsningsperspektiver.

Tværfagligt arbejdsfastholdelsesforløb
Et helhedsorienteret forløb, hvor relevante fagligheder fra CAFs tværfaglige team anvender veldokumenterede metoder og redskaber til arbejdsfastholdelse.
Der lægges vægt på at skabe dialog og samarbejde med arbejdspladsen og øvrige involverede aktører. Dette med henblik på at finde en holdbar arbejdsmæssig løsning.

Tværfaglig indsats som støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Gennem et håndholdt individuelt tilrettelagt indsats for borgere med en fysisk, psykisk og/eller social nedsat funktions- og arbejdsevne samarbejdes der om at udvikle og styrke de personlig ressourcer. Der etableres en virksomhedsrettet aktivitet med løbende støtte og fokus på faglig og social udvikling.

Afdækning af behovet for kompenserende ordninger
Ud fra en ergonomisk gennemgang af fysioterapeut vurderes og afdækkes behovet for de kompenserende ordninger. Fysioterapeut indhenter tilbud og ansatte afprøver hjælpemidler før den endelig anbefaling. Der kan endvidere vurderes omfanget og planlægningen af rammerne for personlig assistance/mentor.

Enkeltydelser
Det er muligt at købe en eller flere af CAF’s fagligheder som enkeltydelser til konsulenttakst.

Kontakt CAF for yderligere information om priser og tilbud.

 
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Socialmedicinsk Enhed Frederiksberg Hospital  Nordre Fasanvej 57, Vej 8, Opgang 2, 2. sal 2000 Frederiksberg  Tlf. 38 64 98 00 Sidste opdatering 27.02.15