CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT
 
 

TILBUD
- tidlig indsats og forebyggelse

CAF tilbyder :

Tværfaglig udredning og rådgivning
Til virksomheder >
Til jobcentre & forsikringsselskaber >

Arbejdsmedicinsk lægelig udredning
Arbejdsmedicinsk udredning >

Specialtræning ved fysioterapeut 
Individuelt træningsforløb >

Arbejdspsykolog
Psykologforløb >

Håndtering af stress og belastninger gennem individuelt tilrettelagt sundhedsfremmeforløb
Individuelt tilrettelagt forløb >

Kurser og undervisning
• Fysisk træning, afspænding og ergonomivejledning
• Kulturforståelse
• Konflikthåndtering
• Mentor
• Kommunikation og samarbejde
• Stresshåndtering
• Trivsel og sundhedsfremme
• Redskaber til arbejdsfastholdelse, bl.a. støttemuligheder
• Strategier for fastholdelse og rekruttering af specifikke målgrupper, herunder seniorer og etniske minoriteter

Udviklingsprojekter og forskning
Vi deltager aktivt i udvikling af nye initiativer og metoder til arbejdsfastholdelse. Det sker ved gennemførsel af udviklingsprojekter, deltagelse i netværk og vidensdeling.

Med udgangspunkt i vores medarbejderes kompetencer, erfaringer og netværk skræddersyer vi tilbudene.

 
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Socialmedicinsk Enhed Frederiksberg Hospital  Nordre Fasanvej 57, Vej 8, Opgang 2, 2. sal 2000 Frederiksberg  Tlf. 38 64 98 00 Sidste opdatering 27.02.15