CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT
 
 

REFERENCER
- eksempler på opgaver i samarbejde med virksomheder, jobcentre, læger m.fl.

Halsnæs kommunes personaleservice
Halsnæs kommunes Personaleservice "Aktiv omsorg" har siden 2009 bl.a. tilbudt CAFs tværfaglige konsulentbistand til ansatte i kommunen, der har besvær med at klare deres arbejde pga. helbredsproblemer. En fleksibel og koordineret indsats.
Folder til ansatte - vejen til robusthed og overskud 2011 >

Afdelingen for Facility Management på Hillerød Hospital
Afdelingen for Facility Management på Hillerød Hospital har igennem de sidste år abonneret på CAFs tværfaglige rådgivning. Formålet er at bidrage til en tidlig klarhed over situationen, en realistisk planlægning og fornyet arbejdsdygtighed.
Opslag om rådgivning til opslagstavler mm. >

Når fysikken strejker
Et samarbejde med Å-mændene i det tidligere Frederiksborg Amt/Teknik og Miljø Jobbet som Åmand indebærer hårdt fysisk arbejde og formålet med projektet var at forebygge nedslidning. Fysioterapeut fra CAF har tilrettelagt en kombination af undervisning og træning i relation til det daglige arbejde set i forhold til balance, styrke, stabilitet, løfteteknik mv.
Morgengymnastik - i park, ved å og på vej >

Konfliktopløsning samt belastning og pauser
Undervisning på temadag for ansatte på Voksenpsykiatrisk afsnit på Frederikssund sygehus, hvor CAF har undervist i konfliktopløsning samt sat fokus på typiske reaktioner ved belastning/stress og hvad der er en god pause. Dette som led i afdelingens ønske om at styrke respektfuld adfærd og have fokus på det gode arbejde og det gode samarbejde.
Program for strukturdagen 01.11.2011 >

Sygefraværet ned i psykiatrien - SNIP
Projekt, finansieret af Forebyggelsesfonden, hvor Psykiatri Regionhovedstaden bl.a. anvender CAFs specialistteam til undervisning af ledere i ”håndtering af sygdom og forebyggelse” samt bistår virksomhedernes ledere med professionel konsulentbisstand gennem sparring til lederen samt en hurtig udredning og rådgivning af den ansatte.
CAF's tværfaglig rådgivning - balance mellem helbred og arbejdsliv august 2011 >

Rudersdal Jobcenter
Som projekt, finansieret af LBR, har CAF i 2009 og 2010 haft en TTAkonsulentfunktion, således at samarbejde med arbejdspladser, betydning af tværfaglighed og samarbejde med læger har været i fokus.
Folder til udlevering - Bliv hurtigere rask >

Det store danske TTA-projekt
CAF har deltaget i udvikling og gennemførelse af undervisningen af projektdeltager fra de deltagende jobcentre i samarbejde med NFA, finansieret af Forebyggelsesfonden.
TTA-projekt > 

Etnisk Arbejdsfastholdelsesprojekt (EA)
Et udviklingsprojekt i samarbejde med Gladsaxe, Gribskov, Frederiksberg, Frederikssund, Hillerød og Hvidovre jobcentre mhp. udvikling af et etnisk arbejdsfastholdelsesberedskab.
EA sammenfatning 2010 >

Tværfaglig rådgivning til lægen og dennes patient
Projekt, finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen 2005 – 2007 , hvor 77 praktiserende læger henviste i alt 145 patienter til CAF. Patienter, der var i arbejde, men oplevede "helbredsmæssige vanskeligheder. Af væsentlige resultater kan nævnes, at 75% bevarede ansættelse og at deltagernes arbejdsevne var næsten fordoblet ved evalueringstidspunktet.
Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat - sammenfatning 2008 >

Støtte til arbejdsfastholdelse
Tværfaglig udredning af arbejdsevne, støtte til og afklaring af muligheder for arbejdsfastholdelse, virksomhedssamarbejde, speciallægeundersøgelse, specialtræning, håndtering af belastninger mm
Et supplement til jobcentres sagsbehandling af den enkelte borgers situation.
CAF's tværfaglige udredning - støtte til arbejdsfastholdelse august 2011 >

 
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Socialmedicinsk Enhed Frederiksberg Hospital  Nordre Fasanvej 57, Vej 8, Opgang 2, 2. sal 2000 Frederiksberg  Tlf. 38 64 98 00 Sidste opdatering 27.02.15