CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT
 
 

PSYKOLOG TIL SPARRING VED BELASTNINGER OG STRESS
Der kan være mange årsager til belastninger og stress og CAFs arbejdspsykolog giver indsigt i reaktioner og handlemuligheder enten gennem individuelle tilrettelagte forløb for den enkelte ansatte eller gennem kursusforløb for hele personalegruppen.

Individuelt tilrettelagte psykologsamtaler

 • Formålet kan være at udrede arbejdsevnen og rådgive personer der på grund af midlertidige eller varige belastningssituationer er sygemeldte eller har væsentlig nedsat funktion, eller
 • gennem samtaler at kunne håndtere belastningssituationer ved at få indsigt i reaktioner og handlemuligheder

Indhold

 • Få kendskab til hvordan belastning påvirker fysisk, følelsesmæssige og mentalt
 • Fokus på hvordan belastninger påvirker forskelligt afhængig af om det er kortvarigt eller langvarigt
 • Øge opmærksomheden på mulige værktøjer til at minimere belastningsreaktioner ved at afstemme forventninger til funktionsniveau og have fokus på muligheder og ressourcer
 • Øge kendskabet til, hvilke faktorer der påvirker den enkelte på arbejdspladsen 
 • Bidrage med psykologfaglig viden og vurdering i forhold til at iværksætte nødvendige støttefunktioner

Kurser og konsulentbistand
Konsulentbesøg eller kortere kurser på arbejdspladsen eller den enkelte afdeling.
Det kan være :

 • Konflikthåndtering
 • Forandringsprocesser, herunder f.eks. sammenlægninger og nedskæringer
 • Betydningen af anerkendende kommunikation for arbejdsmiljøet
 • Psykoedukation/ undervisning i hvad stress og belastning kan have af konsekvenser for den enkelte såvel som hele personalegruppen, samt hvordan det kan forebygges eller håndteres. 

Tid og sted
Tid og sted efter nærmere aftale.

 
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Socialmedicinsk Enhed Frederiksberg Hospital  Nordre Fasanvej 57, Vej 8, Opgang 2, 2. sal 2000 Frederiksberg  Tlf. 38 64 98 00 info@c-a-f.dk