CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT

 

B a l a n c e

mellem

h e l b r e d

og

a r b e j d s l i v

 

 

 

 

 
 

Tværfaglig udredning og rådgivning

Støtte til ansatte og virksomheder, når en ansat har besvær med at klare sit arbejde eller er sygemeldt 

Service til jobcentre om arbejdsfastholdelse
og tilbagevende til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettet aktivitet
Yderligere information >


Særlige aktiviteter i Center for ArbejdsFastholdelse


Projekt KOMPASS
- systematisk vurdering og brug af kompensationsordninger ved jobskabelse
I samarbejde med Jobcenter København, tilbyder CAF ledige borgere, der har en langvarig eller kronisk funktionsnedsættelse, udredning og rådgivning i forhold til at anvende de kompenserende ordninger i forbindelse med praktik, løntilskudsjob, virksomheds-/uddannelsesrevalidering eller nyansættelse.
Projektet er finansieret af Beskæftigelse- og integrationsudvalget København.
Yderligere information >

Håndtering af stress og belastninger - individuelt sundhedsfremmeforløb
8-ugers individuelt tilrettelagt forløb ved arbejdsmediciner, arbejdspsykolog, fysioterapeut og socialfaglig konsulent. Forløbet er et tilbud til ledige og ansatte, som har brug for redskaber og øvelser til at håndtere stress og belastninger. 

Omsætning af medarbejderens (måske tavse) kvalifikationer
Mentorrollen - også med fokus på kolleger, der har helbredsbesvær - et alternativ til sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Yderligere information >

 
 
   
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Socialmedicinsk Enhed  Frederiksberg Hospital  Nordre fasanvej 57, Vej 8, opgang 2, 2. sal 2000 Frederiksberg Tlf. 38 64 98 00• Sidste opdatering 27.02.2015